Posts

Posts uit januari, 2020 weergeven

EXTRADAG • XTRDAY

Choose your language / Kies je taal
ENGLISHNEDERLANDS

EXTRADAG

Afbeelding
De afgelopen drie jaar heb je niets gedaan op 29 februari. Helemaal niets, er was geen 29 februari. Dit jaar heb je de kans om wel iets te doen. Dit jaar krijg je gratis een extradag, een dag die je maar eens in de vier jaar cadeau krijgt! 

Dit jaar ga je er echt iets mee doen. Doe eens iets voor een ander: je maakt iemand blij en jij word er zelf blij van.

MAAK BLIJ ➤ WORD BLIJ
Waarom? Omdat het kanOmdat het leuk isOmdat uit onderzoek blijkt dat je gelukkiger wordt als je iets voor iemand doetOmdat je nieuwe mensen kunt ontmoetenOmdat jejezelf leert kennenOmdat het makkelijk iseen klein gebaar, groot plezier
Wat kun jij doen?Succesfactoren:

Tijd is geen probleem want je hebt een hele dag extra !!!Alles wat je voor een ander doet is goed: het hoeft niets te kosten.  Tips / voorbeelden: Ga eens praten met iemand die je niet kent of met iemand die alleen is.Groet iedereen die je tegenkomt.Glimlach tegen iedereen die je tegenkomt.Geef complimenten. (klik hier voor tips)Laat iemand voor bij de kass…

XTRADAY (English)

Afbeelding
You haven't done anything on February 29 in the last three years. Nothing at all: there was no 29 February. This year you have the chance to do something. This year you get this extra day for free, a day that you only get once every four years!


This year you will do something on that day. Do something for someone else: make someone happy and it makes happy yourself.

MAKE HAPPY ➤ GET HAPPY

Why?
Because it's possibleBecause it's funBecause research shows that you will be happier if you do something for someoneBecause you can meet new peopleBecause you will learn more about yourselfBecause it's easya small gesture, great pleasure
What can you doSuccess factors:

Time is no problem because you have an entire day extra !!!Everything you do for someone else is good: it doesn't have to cost anything.

Tips / examples:

Go talk to someone you don't know yet or to someone who is alone.Greet everyone you meet.Smile at everyone you meet.Give compliments. Carry the groceries for someon…